محمد امین ابریشمی راد

درباره من

دکتر محمد امین ابریشمی راد
image

استادیار گروه آموزشی حقوق @ دانشکده علوم انسانی

به نام خداوند بخشنده مهربان...

محقق گوگل

(1402/11/30)

استنادات

14

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

1398-1390

كارشناس و پژوهشگر پژوهشكده شورای نگهبان

1397-1394

حضور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

1397-1396

كارشناس ديوان عدالت اداري

از سال 1401 تا 1402

کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری

نهاد ریاست جمهوری

از 1402 تاکنون

مدیرکل دبیرخانه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی

نهاد ریاست جمهوری

از سال 1401 تاکنون

رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی

دانشگاه سمنان

از سال 1401 تا 1402

مدیرگروه حقوق

دانشگاه سمنان

از سال 1400 تا 1402

عضو حقوقدان شورای انضباطی بدوی دانشجویان

دانشگاه سمنان

از سال 1401

مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه سمنان

از سال 1401

عضو كارگروه برگزاري كرسي‌هاي آزاد انديشي

دانشگاه سمنان

از سال 1400

استاد مشاور انجمن علمي دانشجويي حقوق و فقه و حقوق اسلامي

دانشگاه سمنان

مهارت ها

پژوهش در حوزه‌های حقوق اداری با اولویت دیوان عدالت اداری

پژوهش در حوزه‌های حقوق اساسی

داوری مقاله برای نشریات علمی

اولویت های پژوهشی

در رزومه قابل مشاهده هستند.

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین‌الملل
دانش حقوق عمومی(2022)
^محمد امین ابریشمی راد*
مهم‌ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران
دانش حقوق عمومی(2022)
^محمد امین ابریشمی راد, نادر اسدی اوجاق*
نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
پژوهش حقوق عمومی(2021)
حسین آئینه نگینی*, ^محمد امین ابریشمی راد
تحول ساختار دولت ـ کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
پژوهش های نوین حقوق اداری(2021)
حسین آئینه نگینی, ^محمد امین ابریشمی راد*
کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری
دانش حقوق عمومی(2021)
^محمد امین ابریشمی راد, حمید نظریان*
جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجله حقوقی دادگستری(2021)
^محمد امین ابریشمی راد*, سجاد جلالی
نقدی بر ترکیب هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جهت نظارت بر مقررات دولتی و ارائه‌ی الگوی مطلوب
مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران(2021)
خیراله پروین, ^محمد امین ابریشمی راد*
تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویه دیوان عدالت اداری در زمینه تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2021)
^محمد امین ابریشمی راد*
استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعة‌ موردی رویّة‌ دیوان عدالت اداری
اندیشه های حقوق عمومی(2021)
حسین آئینه نگینی*, ^محمد امین ابریشمی راد
مطلوب‌سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا‌ه‌های اجرایی
پژوهش های نوین حقوق اداری(2020)
^محمد امین ابریشمی راد*, حسین آئینه نگینی
حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری
دانش حقوق عمومی(2020)
^محمد امین ابریشمی راد, حسین آئینه نگینی*
آسیب‌شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه‌ها بر مقررات‌دولتی در ایران
اندیشه های حقوق عمومی(2020)
^محمد امین ابریشمی راد*
نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری
حقوق اداری(2020)
حسین آئینه نگینی, ^محمد امین ابریشمی راد*
نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه
دانش حقوق عمومی(2024)
9911275001, ^محمد امین ابریشمی راد*
نقش شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخلف دولت
اندیشه های حقوق عمومی(2023)
حسین آئینه‌نگینی*, ^محمد امین ابریشمی راد
نظارت شرعي فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات مصوب رئيس قوه قضائيه
خسروي اسفزار رضا(تاریخ دفاع: 1402/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسيب¬شناسي علل بروز دعاوي جبران خدمات كارمندان عليه دستگاه¬هاي اجرايي
عمادالدين مطهره(تاریخ دفاع: 1402/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي نظارت ديوان عدالت اداري بر اساسنامه هاي مصوب دولت
كلاسنگياني فاطمه(تاریخ دفاع: 1402/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني عدم اجراي برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كاوياني سوخته سرائي علي(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
علل عدم اجراي برخي از قوانين در نظام قانوني جمهوري اسلامي ايران
اسدي اوجاق نادر(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظارت پذيري مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
پيرنيا كوثر(تاریخ دفاع: 1400/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه منشور حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران و نقش ديوان عدالت اداري در تضمين آن
شعباني ماياني حسن(تاریخ دفاع: 1400/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حق برخورداري معلولين از مسكن متناسب در حقوق ايران
مهدي پور اشكان(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصول حاكم بر فرايند صدور مجوزهاي كسب و كار و طرق تضمين آنها در حقوق ايران
سرحدي كاظم(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير موازين اسلامي در مولفه هاي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان
فروتن محمديوسف(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسیب‌شناسی شیوه شناسایی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مجری اول)
(2021-12-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آیین دادرسی اداری   (184 بار دانلود)
رشته : حقوق عمومی
حقوق بین الملل عمومی   (221 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق مالیه عمومی   (209 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
سمینار   (210 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق بشر در اسلام   (156 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق مالیه عمومی   (490 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اداری 1   (428 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اداری ایران   (345 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق بين الملل عمومي 1   (437 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومي
حقوق اداري تطبيقي   (414 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومي
حقوق اساسی 3   (355 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اساسی تطبیقی   (353 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق اساسی 1   (336 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اساسي 2   (524 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق عمومی در اسلام   (381 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
مبانی حقوق عمومی   (373 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
abrishamirad@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس