محمد امین ابریشمی راد

درباره من

دکتر محمد امین ابریشمی راد
image

استادیار گروه آموزشی حقوق @ دانشکده علوم انسانی

به نام خداوند بخشنده مهربان -...

محقق گوگل

(1401/5/20)

استنادات

1

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

کارشناسی

دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

1398-1390

كارشناس و پژوهشگر پژوهشكده شورای نگهبان

1397-1394

حضور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

1397-1396

كارشناس ديوان عدالت اداري

مهارت ها

پژوهش در حوزه‌های حقوق اساسی و حقوق اداری

داوری مقاله برای نشریات علمی

اولویت های پژوهشی

در رزومه قابل مشاهده هستند.

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری
دانش حقوق عمومی(2021)
^محمد امین ابریشمی راد, حمید نظریان*
نقدی بر ترکیب هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری جهت نظارت بر مقررات دولتی و ارائه‌ی الگوی مطلوب
مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران(2021)
خیراله پروین, ^محمد امین ابریشمی راد*
جایگاه و صلاحیت‌های ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
مجله حقوقی دادگستری(2021)
^محمد امین ابریشمی راد*, سجاد جلالی
تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویه دیوان عدالت اداری در زمینه تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2021)
^محمد امین ابریشمی راد*
حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری
دانش حقوق عمومی(2020)
^محمد امین ابریشمی راد, حسین آئینه نگینی*
نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری
حقوق اداری(2020)
حسین آئینه نگینی, ^محمد امین ابریشمی راد*
آسیب‌شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه‌ها بر مقررات‌دولتی در ایران
اندیشه های حقوق عمومی(2020)
^محمد امین ابریشمی راد*
استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعة‌ موردی رویّة‌ دیوان عدالت اداری
اندیشه های حقوق عمومی(2021)
حسین آئینه نگینی*, ^محمد امین ابریشمی راد
تحول ساختار دولت ـ کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
پژوهش های نوین حقوق اداری(2021)
حسین آئینه نگینی, ^محمد امین ابریشمی راد*
مطلوب‌سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا‌ه‌های اجرایی
پژوهش های نوین حقوق اداری(2020)
^محمد امین ابریشمی راد*, حسین آئینه نگینی
تاثير موازين اسلامي در مولفه هاي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان
فروتن محمديوسف(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصول حاكم بر فرايند صدور مجوزهاي كسب و كار و طرق تضمين آنها در حقوق ايران
سرحدي كاظم(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش سازمان تعزيرات حكومتي در بهبود فضاي كسب و كار
اميديان محمدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
حق برخورداري معلولين از مسكن متناسب در حقوق ايران
مهدي پور اشكان(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه منشور حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران و نقش ديوان عدالت اداري در تضمين آن
شعباني ماياني حسن(تاریخ دفاع: 1400/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظارت پذيري مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
پيرنيا كوثر ، مقطع : كارشناسي ارشد
علل عدم اجراي برخي از قوانين در نظام قانوني جمهوري اسلامي ايران
اسدي اوجاق نادر(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني عدم اجراي برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كاوياني سوخته سرائي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي فقهي تصدي مناصب حكومتي توسط غيرمسلمانان در جمهوري اسلامي ايران
آسیب‌شناسی شیوه شناسایی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(مجری اول)
(2021-12-20)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آیین دادرسی اداری   (29 بار دانلود)
رشته : حقوق عمومی
حقوق بین الملل عمومی   (64 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق مالیه عمومی   (59 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
سمینار   (57 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق بشر در اسلام   (28 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق مالیه عمومی   (321 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اداری 1   (278 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اداری ایران   (210 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق بين الملل عمومي 1   (294 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومي
حقوق اداري تطبيقي   (276 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومي
حقوق اساسی تطبیقی   (204 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
حقوق اساسی 3   (210 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اساسی 1   (201 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق اساسي 2   (338 بار دانلود)
رشته : حقوق
حقوق عمومی در اسلام   (252 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی
مبانی حقوق عمومی   (227 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : عمومی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
abrishamirad@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس